skip to Main Content
Интериорна врата - поддръжка

Правилна експлоатация и поддръжка на интериорните врати

Вратите са главен елемент от интериора и имат много важна функция в едно жилище. За да функционира правилно една интериорна врата, е необходимо да се грижите за нея и да бъде правилно поддържана.

Това е от много важно значение и за продължителната й експлоатация.

  1. За да функционира правилно вратата, механичните части и панти трябва да се смазват всеки месец. Това ще Ви осигури дългогодишна употреба на вратата.

  1. При разхлабване на панти, болтове, дръжки или други крепежни елементи е необходимо те да се затегнат внимателно без да има голям натиск. За извършването на това не са нужни специални инструменти – използват се отвертки или шестограмни ключове.
  2. За да изглеждат добре вратите, те трябва периодично да бъдат почиствани. Това става с влажна кърпа и препарат. Той не трябва да съдържа твърди частици или киселини и не трябва да бъде на спиртна или ацетонова основа, тъй като това ще повреди покритието.
  3. Плаващите первази се поставят в нут на касата, без да бъдат залепени добре за нея. Ако при евентуално нараняване на первазите се наложи тяхното сваляне и подмяна с нови, това ще улесни процеса. Ако первазите са силно фиксирани за касата, ще бъде необходимо цялостната й подмяна, което ще доведе до още разходи и ремонтни дейности.
  4. Уплътненията също не са много добре фиксирани и се регулират. Това е така, за да може да се подменят при нужда.
  5. При някои модели врати, стъклата не са добре фиксирани и може да се наблюдава движение. Подвижността на стъклата е с цел при евентуална нужда от подмяна на стъклото, тя да е по-лесна.
  6. Поставянето на кабели или други предмети между крилото и касата ще затруднят правилното функциониране на крилото. Това може да доведе до усукване на крилото и касата или отлепяне на касата от зида, нараняване на повърхността на вратата, изкривяване на пантите и други проблеми, които понякога не подлежат на ремонт и е нужна цялостна подмяна на врата.
Back To Top