skip to Main Content
Невидими интериорни врати

Невидими врати в интериора

Вратите между отделни помещения са необходимост, но има и собственици на жилища, които не желаят вратите им да се открояват от интериора като цяло. В този случай е възможно да се направи модел на врата, който например да се слива със стената. По този начин няма да се набива на очи определеното място за врата. Снимките по-долу са типичният пример за такива типове „скрити” врати.

Къде биха били най- удачно да се поставят от този тип невидими врати?

В малки пространства, където наличието на нормална „видима” врата ще наруши целия интериор. Освен това монтирането на врата „невидимка” е добра идея, когато мястото предназначено за врата е непропорционално и не би стояла естетически добре „видима” такава.

В стая с две или три врати също е добре вратите да бъдат от този тип със скрит замисъл, особено ако това е преходна врата.

Gradde Simpel SchwedischeEsche

Основната разлика при врати тип „невидимки„ е вградената кутия, която се инсталира на етапа на ремонт преди да бъде завършен. Няма первази и пантите са скрити и ако скриете и дръжките, вратата определено ще бъде напълно невидима. По стандарт касата е алуминиева. Допълнително завършване на покритието не е необходимо, тъй като обикновено са направени със същото покритие, както е направена самата стена. В случай, че не е предварително направено покритието да се слее със стената е възможно да се закупят и такива тапети, с които да бъде облепена самата врата.

При плъзгащите врати също е възможно да бъдат направени такъв тип врати.

А ефектът да бъде още по-голям. Може да бъдат поставени и огледала и по този начин се отклонява вниманието от това, че е възможно това да е врата. Друг вариант е ако продължите визуално мястото във височина. Където се поставя вратата и да се получи удължаващ ефект и така да „заблудите” съмнението, че това е врата.

Скритият тип интериорни врати са малко по-скъпи от обичайните, които се предлагат на пазара поради сложния дизайн и монтаж. Въпреки това, цената не е толкова висока, че да се откажете от възможността да бъде монтирана такъв тип врата.

Back To Top