skip to Main Content
Luxury Catalogue 09

Входните врати като синоним

Колко важни са входните врати за съвременния свят и колко често използваме „врата” като синоним? В съвременния свят думата е с до такава степен на нараснала употреба, че тя вече се използва и като нарицателно за нов етап на дадена ситуация или евентуално развитие.

Вратите от древността

От древността до сега входната врата се използва като синоним и тя е отъждествявана с портал към други светове. Много често тя е назовавана в интересни словосъчетания и изречения. Входната врата е била заклеймявана като „вратата към рая”, „вратата към ада”, „вратата към Европейския Съюз”. Тя не подминава и творческите среди в книгите „Врата към лятото” от Роберт Хайнлайн и „Тайната врата към успеха” от Флорънс С. Шин, вратата се среща и във филмите – египетския филм „Врата към Слънцето”.

T 712 C 3

Входната врата с нейните многобройни значения присъства във всеки един аспект на живота. Тя е „вратата към промяната”, „вратата към света в Ротердам (най голямото пристанище в Европа), тя е „врата към древността”, „вратата към бъдещето”.

Вратата не подминава и чувствата на човечеството – страхът може да бъде „врата към неизвестното”, а надеждата „ врата към щастието”.

В ежедневието практическата полза от входната врата е доста голяма. Освен сигурност и удобство вратите понякога внасят много настроение и усмивка, когато прекрачваш техния праг. Чувството да се прибереш от дълъг и тежък ден и да видиш, че си пред входната врата на своя дом е приятно и отпускащо. Ако си пред вратата на любимия човек щастието е пълно. Когато сте избрали модела на своята входна врата, вие сте положили и началото на дългия процес на Вашето възприемане от околните. Тя Ви олицетворява и е Ваш синоним.

Back To Top